بازدید معاون توسعه ساختمان بنیاد از پروژه روسازی منطقه یک آزاد راه تهران شمال

در تاریخ  1398/08/14  آقای مهندس خواجه دلوئی معاون توسعه ساختمان بنیاد مستضعفان  با حضورآقای مهندس اصیلی مدیر عامل شرکت ملی ساختمان و  آقای مهندس شاهسواری مدیر عامل شرکت آزاد راه تهران شمال  و آقای مهندس نعمتی مدیر پروژه  و سایر عوامل اجرائی پروژه،  از پروژه روزسای منطقه یک آزاد راه تهران شمال بازدید نمودند

وقایع مهم در طی هفته در پروژه :  شروع عملیات نصب هندریل روی پل ها، تمیزکاری مکرر مسیر، اتصال داکت بانک ها و تحویل لوپ های تاسیساتی، اجرای گپ های رویه بتنی و …

خلاصه مذاکرات در طی بازدید  :

در این بازدید معاون توسعه ساختمان بنیاد مستضعفان به طور کلی از روند پیشرفت پروژه اظهار رضایت اعلام نمودند  و ایشان تاکید داشتند به منظور تسریع  در اجرای عملیات پشتبند نیوجرسی در محدوده کیلومتراژ 600+31 الی 120+32 اکیپ اجرایی اضافه گردد

دیدگاهتان را بنویسید:
*ضروری