صفحه نخسترتبه بندی

رتبه بندی شرکت:

رشته آب: پایه 1

رشته تاسیسات و تجهیزات وابسته : پایه 1

رشته راه و ترابری: پایه 1

رشته ساختمان و ابنیه: پایه 1

رشته صنعت و معدن: پایه 3

رشته نیرو : پایه 5

رشته نفت و گاز : پایه 5

زمینه های فعالیت : احداث فرودگاه، مترو،راه راه آهن، تونل، سد، كارخانه سيمان، نيروگاه، تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب، خطوط انتقال آب ، گاز و نفت، مجتمع هاي مسكوني و سـاير رشته هاي عمراني