جلسه معارفه پیمانکار منتخب پروژه قطعه ۲ احداث چهار خطه  سمنان – فیروزکوه(شرکت ملی ساختمان)

جلسه معارفه پیمانکار منتخب پروژه قطعه ۲ احداث چهار خطه  سمنان – فیروزکوه(شرکت ملی ساختمان) و هماهنگی های لازم با مدیرکل راه و شهر سازی استان سمنان (جناب آقای مهندس دهقان) جهت  پیگیری و صدور مجوزها و مساعدت هایی لازم  برای شروع تجهیز کارگاه پروژه در تاریخ 5-3-1400  برگزار شد

دیدگاهتان را بنویسید:
*ضروری