مدیرعامل هلدینگ پایا سامان پارس آقای مهندس شاهسواری به همراه اعضای  هیئت مدیره هولدینگ پایا سامان پارس  با حضور مدیرعامل شرکت ملی ساختمان ،آقای دکتر بهشتی روی ،از پروژه مصلی امام خمینی تهران بازدید نمودند

در این بازدید که در تاریخ 30 فروردین 1400 انجام پذیرفت از  فضاهای در حال اجرای پروژه اعم از قرائت خانه ،  موتورخانه مرکزی ، تونل تاسیساتی ،تراز های 5+ ،19+ و 25+ و 31+ رواقین شرق و غرب،کارگاه آجرچینی بازدید بعمل آمد

مشروح مذاکرات در طی بازدید: توضیحات لازم در خصوص کاربری فضاها ، روند اجرایی پروژه و مواردی که در درجه اهمیت زمانی جهت تحویل قرار دارند،مشکلات مالی پروژه و خریدهای انجام شده جهت انجام تعهدات

وقایع مهم در طی هفته در پروژه: شروع اجرای عملیات سقف کاذب قرائت خانه، رسوب برداری هواساز ها، ریتیوپ (خارج کردن لوله های مسی) چیلر 1

دیدگاهتان را بنویسید:
*ضروری