آگهی مناقصه عمومی

موضوع:خرید ساندویچ پانل سقفی و دیواری

شرکت ملی ساختمان در نظر دارد نسبت به خرید ساندویچ پانل های سقفی و دیواری به مشخصات ذیل از طریق مناقصه عمومی اقدام به خرید نماید.

لذا از کلیه متقاضیان حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت می گردد همه روزه از ساعت 8 الی 16 از تاریخ نشر آگهی به مدت یک هفته پیشنهاد های قیمتی خود را در پاکت های دربسته و ممهور شده به آدرس دبیرخانه شرکت ارسال نمایند.

ضمنا شرکت در رد یا قبول پیشنهادها مجاز می باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن های 02188086051الی 5 داخلی 513 (آقای کریمی) تماس حاصل فرمایید.

موضوع مناقصه:

1- ساندویچ پانل سقفی به ضخامت 10 سانت با روکش گالوانیزه رنگی به ضخامت ورق 0.5 بهمراه فوم پلی اورتان مقدار 851 متر مربع

 2- ساندویچ پانل دیواری به ضخامت 10 سانت با روکش گالوانیزه رنگی به ضخامت ورق 0.5 بهمراه فوم پلی اورتان مقدار 635 متر مربع

***تاریخ انتشار آگهی : 1398/05/01