گزارش تصویری از بازدید قائم مقام رئیس بنیاد مستضعفان ،آقای مهندس برقعی، از پروژه بازسازی موزه دفینه شرکت ملی ساختمان در تاریخ 1398/07/02

در این بازدید که آقای مهندس برقعی بعنوان رییس هیئت مدیره موسسه فرهنگی موزه های بنیاد به همراه آقای دکتر قنبری مدیرعامل مجموعه برای آشنایی با موزه های تابعه خود بازدید انجام دادند و در خصوص موزه دفینه سوابق پروژه به همراه فیلم انجام کار برای ایشان توسط مسئولین پروژه ارائه شد

دیدگاهتان را بنویسید:
*ضروری