بازدید از پروژه عملیات اجرایی باند شرقی مسیر، تونل و پلهای اتصال منطقه 2 آزادراه تهران-شمال به جاده فعلی کرج-چالوس

با انتصاب آقای دکتر سید عبدالحمید بهشتی روی  به عنوان مدیر عامل شرکت ملی ساختمان  ، صبح روز چهارشنبه 99/10/17اولین  بازدید ایشان  از پروژه عملیات اجرایی باند شرقی مسیر، تونل و پلهای اتصال منطقه 2 آزادراه تهران-شمال به جاده فعلی کرج-چالوس برگزار گردید.

در این بازدید پس از معارفه ایشان و خیر مقدم و خوش آمد گویی ،  جلسه کنترل پروژه  با حضور آقایان مهندس مجید شاهسواری (مدیرعامل شرکت پایا سامان پارس)، مهندس سعید شاهسواری (مدیرعامل شرکت آزادراه تهران-شمال)، مهندس مظفر بیگلر (مدیرعامل شرکت راه یاب ملل) به همراه مسئولین فنی و اجرایی پروژه برگزار شد و نظر به اهمیت سرعت پیشرفت پروژه و در عین حال حجم بالای عملیات اجرایی پروژه،  موانع و مشکلات اجرایی کار مورد بررسی قرار گرفت و پس از پایان جلسه و ارائه گزارش پیشرفت و همچنین موانع و مشکلات جهت پیشبرد پروژه، بازدید میدانی انجام پذیرفت.

در بازدید از جبهه های اجرایی کارگاه از جمله آبروی دونارود و روند انجام آن و همچنین تونل مسیر اتصال به جاده چالوس ، گزارشی  پیرامون هر یک از جبهه های کاری توسط مسئولین کارگاه به بازدید کنندگان ارائه داده شد.

دیدگاهتان را بنویسید:
*ضروری