پروژه فرودگاه بین المللی امام خمینی

فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) با مساحت 150[…]

پروژه عملیات طرح و توسعه فرودگاه آبادان

شرکت ملی ساختمان با تکیه بر سوابق کاری ، امکانات[…]

پروژه ترمینال جدید فرودگاه بین المللی کیش

ترمینال جدید بین المللی فرودگاه کیش/ به ظرفيت[…]

پروژه فرودگاه امام (ره) – باند جنوبی فرودگاه

باند جنوبی/ احداث فرودگاه بين المللي امام خميني(ره)كه[…]

پروژه ترمينال سلام فرودگاه بين‌المللي امام خميني(ره)

ترمینال سلام فرودگاه بین المللی امام خمینی )ترمینال[…]

پایگاه پنجم شکاری امیدیه

پایگاه پنجم شکاری با مشارکت شرکت جنرال مکانیک[…]

فرودگاه نوشهر

فرودگاه نوشهر در سال ۱۳۳۲ بصورت یک باند خاکی[…]