ایستگاه مترو شهدا(M4)

موضوع پيمان : عملیات اجرائی ایستگاه میدان شهدا[…]

پروژه ایستگاههای  متروی تبریز(خط1)-EPC

موضوع پيمان : عملیات اجرایی پروژه طراحي و ساخت[…]

پروژه ایستگاه متروسبلانs2

کارفرما: شرکت راه آهن شهری تهران و حومه اهداف[…]