پروژه  کارخانه آب شیرین کن عسلویه

بهره مندی از تجربیات ارزشمند در سد سازی و پروژه[…]

آب شیرین کن RO II

طراحی و اجرای عملیات ساختمانی، سیویل، ابنیه[…]

پروژه تصفیه خانه آب  زنجان

تصفیه خانه آب زنجان تصفیه خانه آب زنجان طی 2 قرارداد[…]

پروژه تصفیه خانه صنعتی و بهداشتی فولاد کاوه جنوب کیش sks

این ناحیه به منظور تهیه آب آشامیدنی و آب مورد[…]