اجرای سازه موتورخانه صحن  عقیله بنی هاشم (س)
اجرای سازه موتورخانه صحن عقیله بنی هاشم (س)

با اعلام برنده شدن شرکت ملی ساختمان در مناقصه پروژه اجرای سازه موتورخانه صحن عقیله بنی هاشم (س) ، این قرارداد در تاریخ 99/10/15 از سوی ستاد بازسازی عتبات عالیات به شرکت ابلاغ شد.
موضوع قرارداد عبارتست از : تهیه مصالح و اجرای سازه موتورخانه صحن حضرت عقیله بنی هاشم (س) در کربلای معلی ـ کشور عراق اعتبار این پروژه 396 میلیارد ریال، مدت انجام پروژه 9 ماه

کارفرما : ستاد عتبات عالیات، مشاور: گسترش و نوسازی صنایع ایرانیان مانا ، محل انجام پروژه شهر مقدس کربلا ، سطح زیر بنای این پروژه 13400 متر مربع بوده است که در چهار طبقه اجرا خواهد شد.