احداث موزه خودروهای کلاسیک و تاریخی ایران
احداث موزه خودروهای کلاسیک و تاریخی ایران

کارفرما: موسسه موزه های بنیاد مستضعفان
پیمانکار: شرکت ملی ساختمان
مشاور و طراح : مهندسین مشاور آبان طرح عرش

احداث موزه خودروهای کلاسیک و تاریخی ایران با زیربنای بالغ بر 11000 مترمربع و 8000 مترمربع محوطه سازی در دستورکار شرکت ملی ساختمان قرار گرفته است. این موزه واقع در کیلومتر 10 جاده مخصوص تهران به کرج از سالها پیش به عنوان نمایشگاه موزه های تاریخی ایران مورد بهره برداری و استفاده بوده است، لیکن با صلاحدید مدیران بنیاد مستضعفان و موسسه موزه های بنیاد به عنوان کارفرمای پروژه، تصمیم به بازسازی، مقاوم سازی و توسعه موزه، گرفته شد. کارگاه موزه خودرو با بهره گیری از سوابق ارزنده خدمات مهندسی شرکت ملی ساختمان، پشتیبانی و حمایتهای مدیران شرکت و به کارگیری نیروهای مجرب، اقدام به تجهیز کارگاه پروژه و شروع جبهه های کاری با حداکثر ظرفیت فعالیتها را در دستور کار خود گذارده است امید است با اتکال به خداوند متعال و تلاش مجموعه کارگاه، این پروژه مطابق با برنامه به اتمام و بهره برداری رسد.