پروژه تونل انتقال آب خرم آباد (کاکارضا)
پروژه تونل انتقال آب خرم آباد (کاکارضا)

پروژه انتقال آب خرم آباد) كاكارضا(
انتقال آب رودخانه هراز رود از طريق ساخت بند انحرافى و حوضچه رسوبگير و كانال انتقال آب و همچنين با حفارى و لاينينگ كي رشته تونل 3115 مترى محقق شده است. اين پروژه در 35 يكلومترى شمال شهر خرم آباد در روستاى كاكارضا واقع شده است.نوع طرح ملى عمرانى
کارفرما/كارفرما/ شركت آب منطقه اى لرستان
مشاور/ مهندسين مشاور آبدان فراز
.
اهداف پروژه:
•به منظور تامين آب اراضى اطراف خرم آباد و همچنين تامين آب شرب و صنعتى دراز مدت شهر خرم آباد و همينطور فراهم شدن امكانات تفريحى و سياحتى
منطقه
مشخصات کلی طرح:
•طول و قطر تمام شده تونل 3115 متر و 7/ 3 متر
•سطح مقطع حفاری شده تونل 18 متر مربع
•ظرفیت آبدهی آزاد تونل : 15 متر مکعب بر ثانیه
•طول و ارتفاع بند انحرافی : 79 متر و 5/ 6 متر
•طول کانال : 400 متر